Logo Gullspangsbostader cmyk 4 svart utan text liten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhet

Gullspångsbostäder är kommunens allmännyttiga bostadsbolag och skall enligt ägardirektiven främja bostadsförsörjningen i kommunen. Bolaget sk utifrån sitt verksamhetsområde i samverkan med Gullspångs kommun främja bostadsförsörjningen i kommunen. Bolaget ska i samråd med kommunen verka för att centrum i tätorterna utvecklas.

Mål

Målet är att tillhandahålla goda bostäder till ett rimligt pris samt att förvalta och vårda fastighetsbeståndet på ett ekologiskt hållbart sätt samt av ett aktivt miljöarbete.

 

Hyrespolicy

En värd för alla!

Innebär att du som hyresgäst oavsett ålder ska känna trivsel, trygghet och gemenskap i ditt boende med möjlighet att påverka din boendemiljö.

Detta uppnår vi genom ömsesidig respekt och genom att tillämpa de regler som följer ett hyrekontrakt.

 

Bostadskö

Du som blivande hyregäst skall ha fyllt 18 år för att teckna hyreskontrakt. För registrering i hyreskön skall du ha fyllt 18 år.

Du kan registrera dig i bostadskön för ett område eller för en viss typ av lägenhet (yta eller antal rum). Registrering sker på Gullspångsbostäders hemsida eller via telefon till vårt kontor. Under tiden du står i bostadskön är du skyldig att uppdatera oss med rätt kontaktuppgifter för att inte bli avregistrerad.

Bostadsköns register revideras med 2 års intervall.

Förtur i kön kan ske om du som befintlig hyresgäst har synnerliga skäl att byta till en annan typ av lägenhet. Hyresgästens befintliga hyreskontrakt måste vara äldre än två år och inte vara behäftad med betalningspåminnelser eller inkassokrav.

Förtur med korttidskontrakt kan ske om kommunens socialtjänst beviljar insatsen.

För nyetablering av lägenheter skapas ett register för intresseanmälan för varje lägenhet. När kontrakt ska skrivas tillfrågas alla i turording på intresseanmälningslistan.

 

Hyrekontrakt

Du som blivande hyresgäst ska ha ekonomiska föruttsättningar för att få teckna ett hyreskontrakt, kreditupplysing genomförs för alla blivande hyregäster. Ett arbetgivarintyg, borgenär eller annam hyresgaranti kan komma att begäras av blivande hyresgäst efter ankommen kreditupplysning. Även borgenären kan bli föremål för kreditupplysing.

Konsumentverkets kostnadsberäkning för rimlig levnadsnivå tillämpas som stöd för Gullspångsbostäders bedömmning.

Tecknat hyrekontrakt skall avse rimligt antal boende i lägenheten med avseende på lägenhetens utformning, antal rum mm.

 

Försäkring

Hyregästen är skyldig att teckna hemförsäkring.

Driftinfo:

Lägenhetsbrand i Hova

Under tisdagskvällen kallades räddningstjänsten till en lägenhetsbrand på Finellsväg 10 i Hova. Räddningstjänst och polis genomför under onsdagen en tekniskundersökning av lägenheten. Hyresgäster i byggnaden är informerade om nuläget. Under dagen kommer vi kontakta försäkringsbolaget och påbörja saneringsarbetet så snart vi fått klartecken ifrån polis och räddningstjänst.

Sista tidens bränder i vår kommun gör att vi återigen vill påtala vikten av brandvarnare.

Varje lägenhet ska ha en fungerande brandvarnare. Du som hyresgäst byter själv ut batteriet om det är dåligt och kan med fördel prova av brandvarnaren med jämna mellanrum på kontrollknappen som sitter på brandvarnaren.

Våra trapphus ska vara fria från brändbara material så som skor, mattor och barnvagnar mm.

Läckage på kulvert

Under slutet av vecka 21 ska problemet med kulverten på området Ekorren vara åtgärdat.